Cikkek ebben a hónapban: December, 2017


Túl a negyedszázadon a TeMISz-Mikulás

„Szuper szervezés, jó hangulat, sok ajándék, köszönjük!” – ez a visszajelzés érkezett az egyik anyukától a Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezethez az idei TeMISz-Mikulás után. A szervezők összesen 340 csomagot készítettek elő a szervezet legnagyobb múltú, immár huszonhat éves gyerekrendezvényére, amely ezúttal december 9-én zajlott a temesvári Diákházban.

„Egy rendezvény csak akkor maradhat fent ilyen hosszú ideig, ha olyan célt szolgál, amely közel áll az emberek szí­véhez és igazi örömet okoz mind a szer­vezőknek, mind a résztvevőknek, vagyis szívvel-lélekkel azonosulni tudnak vele” – mondta Ilonczai Zsolt, a TeMISz elnöke.

A kétórás ünnepséget az anyagi források előteremtésétől kezdve a feladvá­nyok megtervezésén, meghirdetésén, óvo­dákba, iskolákba való eljuttatásán ke­resztül, egészen az ajándékok csoma­golásáig több mint egy hónapig tartó csa­patmunka előzte meg, aminek végül megvolt az eredménye.

Mielőtt a Mikulás megjelent volna a színpadon, színes műsor szórakoztatta a jelenlévő gyerekeket és felnőtteket. Előbb a Kis Harmónia tánccsoport két táncosa, Baricz Márk és Cziprián-Ko­vács Kinga lépett színpadra, majd a Bartók Béla Elméleti Líceum 12. osztályos diákja, Cziprián-Kovács László mondta el A szegény ember szerencséje című mesét. A Nagyszakállút három bartókos kisdiák, Illés Sándor István, Fóris Zoltán és Szűcs Ferenc csalogatta színpadra furulyaszóval. A táncosokat Metz Rita, a mesemondót Cziprián-Ko­vács Jolán, a furulyásokat pedig Szabó Ferenc készítette fel.

Végre a Mikulás is megérkezett, aki egymás után osztotta ki a csomagokat az óvodásoknak, előkészítősöknek, el­ső­söknek, másodikosoknak, harma­di­ko­soknak és a negyedikeseknek. Ezután kö­vetkezett a tombolahúzás, aminek köszönhetően összesen húsz ajándék­csomag talált gazdára. Végül az is ki­derült, hogy a legszebb rajzot Erdei Dá­vid küldte be, a hóembert Mangel István-Olivér színezte ki a legszebben, a legjobb fogalmazást pedig Lokodi Vilmos írta.

„Bár az eseményt szinte kizárólag szponzortámogatásokból valósítjuk meg, örömmel tölt el, hogy évről évre van­nak olyan lelkes üzletemberek és ma­gánszemélyek, akik anyagi lehetősé­geik függvényében hozzájárulnak a rendezvény megvalósításához. Reményeim szerint még hosszú ideig fogunk örülni ennek a – TeMISz-alapítók által elindított – több mint negyedszázados rendezvénynek” – fűzte hozzá Ilonczai Zsolt.

A Temesvári Magyar Ifjúsági Szer­vezet ezúton is szeretne köszönetet mon­dani az idei TeMISz-Mikulás támogatóinak: Erdélyi Magyar Nemzeti Ta­nács Temes Megyei Szervezete (Kása Zsolt), Egeria Kft. (Herczeg András), Gar Bau Kft. (Almássy Zoltán), Tim Electrocolor Kft. (Frics László), Bartók Béla Alapítvány (Halász Ferenc), Air Technik Kft. (Juhász Ervin), Ilonczai Anett, Imi Moni Oil Kft. (Szíjártó Imre és Diana), Quick Launch Kft. (Manga Levente), Tifel Kft. (Tamás Péter), Gall Print Kft. (Szegedi Lajos), Albert Bo­ró­ka, Nagy Vencel, dr. Kabai Zoltán. A ren­dezvényt a Communitas Alapítvány 500 lejjel támogatta.

Farkas-Ráduly Melánia

XXVI. TEMISZ-Mikulás

Mikulas 19_kevesszoveg